Villa Voortman
Brugge
op 26/4/2018
Villa Voortman is een laagdrempelig ontmoetingshuis die zich richt tot kwetsbare mensen met een dubbeldiagnoseproblematiek die om tal van redenen de aansluiting met de reguliere hulpverlening missen. Zij hebben moeilijkheden op verschillende levensgebieden zoals ernstige psychiatrische en justitiële problemen, verslaving, stigmatisering en dakloosheid.

Onder het motto: "minimale structuur, maximale verantwoordelijkheid" waarbij gelijkwaardigheid, participatie, overleg en destigmatisering centraal staan, wordt er langzaam een band opgebouwd met de bezoekers. Zo worden ze steeds meer mensen met een verhaal wat leidt tot verbondenheid en verlangen en tot een langzame terugkeer in de samenleving waaruit ze werden uitgesloten."

Lezing door Dirk Bryssinck.

Organisatie: Vermeylenfonds Brugge i.s.m. Vormingplus Brugge

inkom: 5 euro

DATUM

donderdag 26 april 2018 om 19.30u in de gebouwen van Vormingplus, Sint-Pieterskerklaan 5 in Brugge.

INFO

VF Brugge, Andrée Desmet, 050/35.94.39 - j.ducazu@scarlet.be

Voor bijkomende informatie en vragen: