Islam vanuit een vrijzinnig oogpunt
op 15/11/2017
Programma:
Tegen de achtergrond van islam hebben niet alleen gekende denkers zoals ‘ibn Roesjd (Averroës) en ‘ibn Sina (Avicenna) een belangrijke bijdrage geleverd.

De rationeel ingestelde stroming van de moe’tazilieten stelde de ongeschapen aard van de Koran in vraag en denkers zoals ‘ar-Rawandi en ‘ar-Razi stelden gewoonweg het profeetschap voor als bedrog. Anderen wilden zuiver in de leer zijn en zo dicht als mogelijk aanleunen bij de tekst van de Koran en van de ḥadîthen.

Hedendaagse denkers, zoals Belgische imam Khaled Benaddou en de Franse islamoloog Rachid Benzine, trachten een islam te ontwerpen, die berust op gebruik van de rede in het kader van een liberale democratie.

Voordracht door Prof. dr. em. Hugo. Antonissen, KUL.

DATUM

woensdag 15 november 2017 om 19u00 in VOC, Frans Gelderststraat 21 Vilvoorde.

INFO

AVF Vilvoorde, 0474/420633 of Daniela.Martin@skynet.be

Georganiseerd door:
Vilvoorde
Locatie:
VOC
Frans Geldersstraat 21
1800 VILVOORDE