De regenboog van Vlaamse dialecten
op 7/12/2018
Programma:

Lezing door professor Magda Devos, Universiteit Gent

Het dialectlandschap in Vlaanderen is buitengewoon versnipperd. Er is West-Vlaams, Oost-Vlaams, Brabants, Antwerps en Limburgs, maar binnen elk van die dialectfamilies bestaat ernog een grote verscheidenheid.

Dat is niet altijd zo geweest. Vandaag is er bij voorbeeld sprake van twee soorten Vlaams (West- en Oost-Vlaams), maar tot na de middeleeuwen bestond er maar één Vlaams, dat gesproken werd tot aan de Schelde in het Waasland en de Dender in Zuid-Oost-Vlaanderen.

De oude Vlaamse taaleenheid ging verloren doordat oostelijk Vlaanderen onder Brabantse invloed een aantal taalvernieuwingen kende waaraan
het westen niet deelnam. Die vernieuwingen waren zo ingrijpend dat ze het oude, homogene Vlaamse landschap in tweeën hebben gekliefd.

In de lezing wordt op een boeiende en voor iedereen begrijpelijke manier verteld hoe die grote versnippering van het Vlaamse dialectlandschap in de loop van de eeuwen tot stand is gekomen.

Prof.dr.Magda Devos is ere-professor van de Universiteit Gent. Ze was hoofddocent in de Nederlandse taalkunde. Ze doceerde verschillende vakken, o.m. Nederlandse grammatica, historische grammatica, dialectologie en naamkunde. Ze was jarenlang de projectleider van het Woordenboek van de Vlaamse dialecten.Inkom leden: 4 euro/ niet-leden: 6 euro.

DATUM

vrijdag 7 december 2018 om 20.00u in het Sociaal Huis, Kerkstraat 7 in Waarschoot.

AVF Waarschoot - eliane.bonamie@telenet.be

INFO vermeylenfondswaarschoot.wordpress.com

Volg ons op facebook : www.facebook.com/vermeylenfondswaarschoot

Georganiseerd door:
Waarschoot