Corruptie in BelgiŽ
op 17/1/2019
Programma:

Gudrun Vande Walle studeerde in 1995 af als licentiate in de rechten aan de KULeuven. In 1997 studeerde ze af als licentiate in de Criminologische Wetenschappen aan de UGent met een eindwerk over "Hoogbouw in de sociale huisvesting en onveiligheidsgevoelens". Hierin ging ze na in welke mate de hoogbouwarchitectuur van het modernisme een invloed heeft op veiligheidsgevoelens. In 2003 behaalde ze de graad van doctor in de Criminologische wetenschappen aan de UGent.

In 1997 werd ze assistent aan de Universiteit Gent - Vakgroep Strafrecht en Criminologie. De eerste jaren van haar assistentschap heeft Gudrun het onderzoek domein stad en onveiligheid verder geëxploreerd. Toen ze assistentschap verleende bij het vak Bijzondere Vraagstukken in de Criminologie, dat handelt over economisch en financiële criminaliteit, was ze danig verontwaardigd over de ‘Crimes of the Powerful’ dat ze haar onderzoek domein verlegde naar organisatiecriminaliteit. In december 2003 sloot ze haar doctoraatsonderzoek af met een proefschrift getiteld: "Conflictmanagement tussen private ondernemingen en consumentenslachtoffers van bedrijfsactiviteiten. Geïllustreerd aan de hand van een onderzoek in de farmaceutische sector". Met de klemtoon op de rechten van het slachtoffer, ging ze na hoe conflicten in de praktijk worden afgehandeld, of de rechten van het slachtoffer gerespecteerd worden en indien niet, of er alternatieven mogelijk zijn in de huidige maatschappelijke context. Op 1 januari 2004 startte ze als onderzoekster bij de onderzoeksgroep SVA, op projecten over Klachtenmanagement binnen de rechterlijke orde, informele markten, bijzondere inspectie.
Sinds 01 februari 2008 is ze aangeworven op een postdoctoraal onderzoek mandaat aan de Hogeschool Gent - departement Handelswetenschappen en Bestuurskunde. Ze onderzoekt de effectiviteit van het anti-corruptiebeleid en het integriteitsbeleid in de publieke en de private sector. Het onderzoek maakt deel uit van het onderzoek binnen de associatieonderzoeksgroep Governance of Security die in 2007 werd opgericht en waarvan ze codirecteur is samen met Marleen Easton.
Aan de UGent doceert ze als gastprofessor de vakken Bijzondere Vraagstukken - Financieel-economische Criminaliteit en Rechtssociologie.
Ze is lid van de redactieraad van de Orde van de Dag.

DATUM

woensdag 17 januari 2019 om 20.00u.

INFO

AVF Mol - chreet.dexters@telenet.be

Georganiseerd door:
Mol
Locatie:
Volkshuis
Rozenberg 115
2400 MOL