Wat zoudt gij zonder 't werkvolk zijn?
op 26/9/2019
Programma:

‘Wat zoudt gij zonder ‘t vrouwvolk zijn? Een geschiedenis van het feminisme’ is zoals de titel al verraadt, een overzicht van het feminisme in België sinds de 19de eeuw. Triest was één van de eerste professoren Vrouwenstudies in de Lage Landen. Hiervoor woonde ze een tijd in de V.S. woonde in de tijd van Mei 68 en de revolutie daar volgde ze dus van nabij. Ze was ook voorzitter van het Vrouwen Overleg Komitee, intussen beter bekend als Furia. Ze publiceerde onder meer over de begijnen, Maria van Bourgondië en heksen in de Nederlanden: allemaal historische studies over de positie van de vrouw.

Heeft het feminisme zijn doelstellingen bereikt? Zo ja, dan zou de gelijkheid tussen man en vrouw een feit zijn. Het recht van elk persoon om zich volledig te kunnen ontplooien zou dan worden gegarandeerd dankzij een volgehouden principe van gelijke behandeling, stevig ingebed in een goede wetgeving en een rechtvaardig beleid. Maar anno 2018 moet er opnieuw actie worden gevoerd op Equal Pay Day, moeten vrouwen de straat op in protest omdat hun carrières minder waard blijken dan die van mannen, en liggen in sommige Europese landen wetsvoorstellen op tafel die het recht inzake abortus terugschroeven. Het feminisme is dus allesbehalve dood.

De voorbije 100-150 jaar brachten heel wat positieve evoluties op het sociale en politieke toneel, maar die veranderingen werden maar mogelijk dankzij de onvermoeibare inzet van geëngageerde mensen en bewegingen. Monika Triest heeft in hun midden gestaan. Zij was erbij toen de tweede feministische golf zich naar haar hoogtepunt werkte en ondervond zelf dat de weerstand tegen de gelijkheid van vrouwen en mannen groot bleef. Voor Wat zoudt gij zonder 't vrouwvolk zijn? putte Monika uit haar jarenlange ervaring als schrijfster, onderzoekster en activiste. Het resultaat werd dit overzicht van een aantal kernfiguren en belangrijke kantelmomenten in de bewogen geschiedenis van het Belgische feminisme.

DATUM

donderdag 26 september 2019 om 20.00u in het Volkshuis, Rozenberg 115 in Mol.

INFO

AVF Mol - chreet.dexters@telenet.be

Georganiseerd door:
Mol
Locatie:
Volkshuis
Rozenberg 115
2400 MOL