Taal & Sociale Ongelijkheid door Tarik Fraihi
op 24/1/2019 - 24/1/2019
Programma:

Begin 2018 lokte het algemeen bestuur van het Vermeylenfonds in de media een brede discussie uit. Samen met academici en belanghebbenden uit onderwijs en cultuur werd gesteld:

'Het is volkomen terecht dat we van nieuwkomers verlangen dat ze onze taal leren. Maar het mag niet verplicht worden. Taal is een middel tot deelname en geen doel op zich.'

Vooral in het onderwijs ontstond er rumoer. Ook voordien waren er stemmen opgegaan om op school de moedertaal van het (migranten)kind als communicatiemiddel te gebruiken. Zoals gebruikelijk verliepen de discussies meestal langs ideologische grenslijnen en niet via een analyse van feiten en waarnemingen.

Kan het schoolse gebruik van de eigen moedertaal voor kinderen uit een andere cultuur bijdragen tot het beter aanleren van onze taal? Is de parate kennis van onze Nederlandse taal nodig om te integreren en/of sociale promotie te maken?

Tarik Fraihi werkte vanaf 2003 op de studiedienst van de SP.A, nadien bij het Orgaan voor de Coördinatie van de Analyse van de Dreiging (OCAD). Sinds 2018 is hij politiek directeur bij Groen en tevens algemeen voorzitter van het Vermeylenfonds.

Inkom leden: 5 euro/niet-leden: 10 euro.

DATUM

donderdag 24 januari 2019 om 19.30u in VC Mozaïek, Overleiestraat 15A in Kortrijk

INFO

AVK Kortrijk - mjkerckhove@telenet.be

Georganiseerd door:
Kortrijk
Locatie:
MOZA¤EK
Overleiestraat 15A
8500 KORTRIJK