We own it - debat mobiliteit
op 16/1/2019
Programma:
Eerder was er een symposium (We Own It) over de gevaren van privatisering en een gespreksavond (We Own It #1) over sociale media in publieke handen. Deze keer leggen we de focus op mobiliteit (We Own It #2) met deze gasten:
  • Gunther Blauwens (nationaal secretaris ACOD Spoor)
  • Rita Coeck (federaal secretaris ACOD Tram Bus Metro)
  • Lode Vanoost (journalist De Wereld Morgen)
  • Greg Verhoeven (adviseur begroting, economie en mobiliteit studiedienst Vlaams ABVV)

Mobiliteit belang ons allen aan. Dagelijks verplaatsen we onszelf om te werken, opleidingen te volgen, mensen te bezoeken of boodschappen te doen.  

De dikte van onze portefeuille mag niet bepalen hoe we ons verplaatsen.

Vanaf 2020 zullen zowel De Lijn als de NMBS echter geconfronteerd worden met de Europese liberalisering van het reizigersvervoer.

Een ding is zeker. Ons gemeengoed mogen we niet te grabbel gooien aan de markt. Openbare diensten en commons kunnen elkaar versterken. Laat ons in de geest van rechtvaardige transitie dus werk maken van een brede beweging voor een niet-geprivatiseerde dienstverlening die zowel de nieuwe commons als de bestaande openbare diensten integreert. Zo geven we vorm aan een mobiliteitsbeleid dat sociaal rechtvaardig en duurzaam is.

Iedereen welkom. Ingang gratis.

DATUM

woensdag 16 januari 2019 om 20.00u in de balzaal van de Vooruit in Gent.

 

Georganiseerd door:
AVF nationaal