Algemene Ledenvergadering
op 2/2/2020
Programma:

1. Verwelkoming door voorzitter Jacques Ducazu 

2. Financieel verslag door penningmeester Renauld Staelens 

3. Moreel verslag door secretaris Andrée Desmet  

Heb je spetterende activiteitensuggesties voor 2020 (of later…), je kunt ze bij deze gelegenheid met enthousiasme ventileren! 

Nieuwe kandidaat-bestuursleden met zin voor creativiteit en humor, met motivatie en doorzettingsvermogen worden met aandrang verzocht te kandideren. 

Beschik je ook over een aantal talenten, een flinke portie drive annex wat vrije tijd, come and join us !! 

Vooral gemotiveerde jonge mensen moeten zich niet onthouden en worden met grote nadruk verzocht te ‘solliciteren’. Je kandidatuur zal in dank aanvaard worden. 

Schriftelijke kandidaturen worden ingewacht tegen 15 januari 2020 bij de secretaris Andrée Desmet, p.a. IJzerland 6 –  8310 Assebroek.

DATUM

zondag 2 februari 2020 om 11.00u in HOWEST, St. Jorisstraat 71 in Brugge

INFO

AVF Brugge - j.ducazu@scarlet.be

Georganiseerd door:
Brugge
Locatie:
HOWEST
St. Jorisstraat 71
8000 BRUGGE