Natuurwandeling in Calmeynbos (De Panne)
op 29/4/2017
Programma:

 NATUURWANDELING IN CALMEYNBOS ( DE  PANNE)

                                   Gids : Robert Claes

                                   Samenkomst :  Parking bezoekerscentrum De Nachtegaal

                                                            Olmendreef 2 – De Panne

                                   14.00  uur

                                   Deelnameprijs :  10 euro  /  leden Vermeylenfonds : gratis

Thema :  grote diversiteit in het landschap en de begroeiing.

De 66 ha duinen die overblijven van de 85 ha , die Maurice Calmeyn vanaf 1903 geleidelijk beboste, zijn sinds 1935 als landschap beschermd.

Ontdek samen met onze gids Robert een buitengewoon gevarieerd loofbos met 35 boomsoorten (25 van de oorspronkelijke en  10 nieuwe) met daaronder een ondergroei van vooral vlier en esdoorn en een rijkdom aan mossen, korstmossen en zwammen.

Deze grote diversiteit, zowel landschappelijk als qua begroeiing, is het resultaat van Calmeyns opzet om de groeimogelijkheden van 35 verschillende boomsoorten op kalkrijke, zandige, dus voedselarme bodem uit te testen. Een experiment om aan te tonen welke boomsoorten het best gedijen in de duinen.

Dat vlakke en heuvelige gedeelten elkaar afwisselen,  is dan weer het gevolg van het feit dat zowel genivelleerde voormalige akkers van arme vissers, als intact gebleven duinen werden bebost.

Dat akkertjes generaties lang goed bemest werden, is nog te zien aan de vele plaatsen waar stikstofminnende plantensoorten domineren.

 Voor meer informatie : Claes Robert : 058/42 29 02  / claes.guns@skynet.be

                                

                                  

Georganiseerd door:
Koksijde